מטילים

מטילים

אנו מציעים חומרי מטיל טהורים יחסית שיוצקים לצורה המתאימה לעיבוד נוסף. בייצור פלדה, זהו הצעד הראשון בין מוצרי יציקה מוגמרים למחצה. יש לנו כל דרגות של גרוטאות מתכת ברזליות ולא ברזליות. אנו מציעים את המטילים הבאים;

מציג את כל התוצאות